Sài Gòn University

Đào tào chuyên nghiệp, đội ngũ giáo sư, tiến sỹ là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn.

55000
Người theo dõi ngoài nước
60
Đội ngủ giáo viên được cấp phép
2240
Sinh viên đã đăng ký
215
Khoá học đã hoàn tất

“Nhìn xa, trong rộng, vươn tới tương lai.”

Tony Nguyen, Co-Founder

Chúng tôi là ai

SGU Vietnam, thành viên của VietNam University là nơi tổng hợp tất cả các chương trình học (hiện có trên 350.000 chương trình) có sẵn tại 78 quốc gia. Thông qua Ultimate Search (công cụ Tìm kiếm Tối ưu), sinh viên có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các khóa học và lựa chọn chương trình phù hợp với bậc học và điểm IELTS để thỏa mãn các yêu cầu tuyển sinh đầu vào.

Chúng tôi là ai

SGU Vietnam, thành viên của VietNam University là nơi tổng hợp tất cả các chương trình học (hiện có trên 350.000 chương trình) có sẵn tại 78 quốc gia. Thông qua Ultimate Search (công cụ Tìm kiếm Tối ưu), sinh viên có thể tìm thấy thông tin chi tiết về các khóa học và lựa chọn chương trình phù hợp với bậc học và điểm IELTS để thỏa mãn các yêu cầu tuyển sinh đầu vào.

Gặp đội ngủ giáo viên

Đội ngủ giáo viên, tiến sỹ, thạc sỹ chuyên nghiệp, người có tầm ảnh hưởng lớn

gia nhập đổi ngủ chúng tôi
team-3-2

Belinda

Js Developer
team-6-1

Christian

Creative Director
team-2-1

Robert

Office Manager
team-2-1

Tony Teo

Support Manager
team-1-1

Jonathan

Art Director
team-5-1

John Doe

Web Developer
team-7-2

Jane Nguyen

Copyrighter
team-3-2

Ryze Faker

Co-Founder