Thông tin liên hệ

Chào mừng Sinh viên đến với Đại Học Sài Gòn

Điện Thoại

TS Nguyễn Đức Thọ +84918022607

Địa chỉ Email

+ daotao@daihocsaigon.edu.vn
+ giaovu@daihocsaigon.edu.vn

Địa chỉ liên hệ

384 Hoàng Diệu, Q4, TP HCM

Gửi lời nhắn cho ban đào tạo

Thông tin địa chỉ mail của học viên được bảo mật hoàn toàn